borç bilgilendirme

BORÇ BİLGİLENDİRME İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR


BORÇ BİLGİLENDİRME İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
SORU 1: Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde borç bilgilendirme
servisinden yararlanmak için kişinin duruma göre eş veya babanın TC kimlik
numarası istenmektedir. Babası vefat etmiş ve eşi olmayan kişiler bu durumda bu
sistemden yararlanabilecekler midir? Yararlanılabilecekse ne şekilde
yararlanılacaktır?
CEVAP 1: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2007
yılında yapılan çalışma kapsamında Türk vatandaşı olan herkese (yaşamı sona
ermiş olanlar dâhil) TC Kimlik numarası verilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle
vefat etmiş dahi olsa bir TC kimlik numarası bulunmaktadır ve ilgili Nüfus
Müdürlüğünden veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden
öğrenilebilir.(bu hizmet şu anda başlamamış olup çok yakında açılacaktır.)
Ayrıca, sadece eş ve babanın TC Kimlik Numarası değil, nüfus kayıt örneğinde

İçeriği paylaş