KYK Öğrenim ve Katkı Kredisi Borcu Hesaplama

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIR?

KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) kredisi alan veya geri ödemesiz burs alırken şartları değişip bursu kradiye dönen öğrenciler ile Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredi kesilirse bu tarihe kadar süre esas alınır.

YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS KREDİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS KREDİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
Kanun Numarası : 5102
Kabul Tarihi : 3/3/2004
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2004 Sayı :25394
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43
Amaç ve kapsam (1)
Madde l- Bu Kanunun amacı; yurt içinde ve dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs, kredi ve nakdî yardım verilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Bu Kanun, Kanunda gösterilen tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.
Burs ve kredilerin verilmesi
Madde 2- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; yurt içinde yüksek öğrenim gören ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilen usul ve esaslar dahilinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs-kredi verebilir.

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU

KYK KANUNU
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
KANUNU
Kanun Numarası : 351
Kabul Tarihi : 16/8/1961
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 22/8/1961 Sayı : 10887
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 3012
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kurumun adı ve merkezi
Madde 1 – Merkezi Ankara'da olmak üzere, tüzel kiĢiliği olan özel hukuk hükümlerine bağlı "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu" kurulmuĢtur.
(DeğiĢik ikinci fıkra: 25/11/2010-6082/2 md.) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu BaĢbakanlığa bağlıdır. BaĢbakan Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığı ile kullanabilir.
Kurumun amacı (1)
Madde 2 – Kurumun amacı; yurt içinde ve dıĢında yüksek öğrenim gören öğrencilere bu kanun gereğince kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt iĢletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel geliĢmelerini kolaylaĢtırmaktır.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Kuruluş ve Yönetim
Kurumun organları

KYK Borçları Hakkında Sık Sorulan Sorular


1- ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIR?

Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki (TEFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

KYK Burs ve Kredi hakkında Genel Bilgi


KYK Burs ve Kredi hakkında Genel Bilgi
GENEL BİLGİLER

Burs nedir?
Öğrenim Kredisi nedir?
Katkı Kredisi nedir?
Kurumdan ilk defa burs/ kredisi almak için müracaatta bulunacak öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler nelerdir?
Öğrenim ve katkı kredisi borcunun tespiti
Öğrenim ve katkı kredisinin kesilme sebepleri
Burs alan öğrencilere başarısızlık veya vazgeçme sebebiyle öğrenim kredisi verilmesi
Öğrenim ve katkı kredisi borcunun ödenmesi(yüksek lisans hariç)
Yüksek lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi borçlarının ödenmesi
Bursun geri ödenmesi
Öğrenim ve katkı kredisi taksitlerinin ödenme zamanı

BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Kurum T.C. vatandaşı yurt içinde yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim ve katkı kredisi*, yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi vermektedir.

KYK Yurtlar Hakkında Bilgi


KYK Yurtlar Hakkında Bilgi
Yurtlarda Barındırma Koşulları:

Bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olmak kaydıyla yurtlarımızda;

Ailesi yurdun bulunduğu şehir veya Büyükşehir belediye sınırları dışında oturan Ülkemiz öğrencileri (şehiriçi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan âmâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç),
Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunmayan öğrenciler,
Ülkemize eğitim ve öğretim görmek üzere gelen Türkiye Burslusu,
Kurum ve diğer kuruluşların yurtlarından süresiz çıkarma cezası almamış öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrencilerden, yukarıdaki şartlarla birlikte ikamet tezkeresine sahip olanlar, barındırılmaktadır.
Yurt Başvuruları:

kredi yurtlar borç


Ne zaman ve ne kadar ödeme yapacağınızla ilgili olarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

kredi yurtlar borç,kredi yurtlar kurumu katkı kredisi sorgulama,kredi yurtlar kurumu burs geri ödeme, kredi yurtlar kurumu borç,
KREDİ YURTLAR BORÇ SORGULAMA İÇİN TIKLA

Kredi ve yurtlar kurumundan kredi kullanan öğrencilerimiz öğrencilikleri bittikden sonra kredilerini ödemek zorundadırlar.Kredi yurtlar kurumuna ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız kyk borç sorgulama işlemelerini buradan gerçekleştirebilir ve istediğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Kyk borç sorgulama hakkında özellikle öğrenmek istediğiniz bilgileri kontrol edin ve öğrenim kredisi veya katkı payına ilişkin detayları da iyine internetten kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

tc ile kyk borç sorgulama


TC İle Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumuna ait sayfa ile öğrenim ve katkı kredi borcunuzu hesaplayabilir. Ne zaman ve ne kadar ödeme yapacağınızla ilgili olarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

tc ile kyk borç sorgulama
KREDİ BORÇ SORGULAMA İÇİN TIKLA

kyk borç sorgulama linki TC Kimlik no ile giriş yapabilirsiniz

kyk kredi borcu sorgulama


Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumuna ait sayfa ile öğrenim ve katkı kredi borcunuzu hesaplayabilir. Ne zaman ve ne kadar ödeme yapacağınızla ilgili olarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

kredi borcu, kyk kredi borçu sorgulama,öğrenci kredisi borç sorgulama,kyk kredi borç,öğrenim kredisi borç ödeme,öğrenim kredileri,öğrenci kredi sorgulama,kredi geri ödeme sorgulama,kredi borcu öğrenme KREDİ BORÇ SORGULAMA İÇİN TIKLA

kyk borç sorgulama linki ve ekranıhakkında bilgiler

KYK BORCU


Maliye Bakanlığı'nın elektronik haciz sistemi öğrenim kredisi borcu olan öğrencileri tespit ediyor.

kyk borç sorgu,kyk borcu,kyk borç sor,kyk borç sonuçlarıKYK BORCU İÇİN TIKLA

Maliye Bakanlığı'nın alacaklarının tahsili için uyguladığı elektronik haciz sistemi borcu olan herkesi yakalıyor.

Bankalara e-haciz emri gönderen Gelir İdaresi, bu yolla binlerce borçludan alacaklarını tahsil ediyor.

ÖĞRENCİNİN BANKADAKİ PARASINA E-HACİZ

Maliye'nin Türkiye'deki bütün bankaların bulunduğu ortak havuza gönderdiği elektronik hacizle tahsil yöntemine maruz kalanlardan biri de Selçuk Üniversitesi mezunu Ü.L oldu.

Kredi, Burs Sonuçları


Yeni öğretim döneminde burs ve öğrenim kredisi almak üzere müracaatta bulunan öğrencilerin değerlendirme sonuçlarının Kasım ayı tarihinden itibaren kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları girilerek öğrenilebileceği ifade edilen açıklama,

kredi sonuçları,burs kredi,öğrenci kredisi,kredi burs sonuçları ,kyk kredi sonuçları,kyk burs sonuçları
KREDİ, BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLA

BORÇ BİLGİLENDİRME İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR


BORÇ BİLGİLENDİRME İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
SORU 1: Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde borç bilgilendirme
servisinden yararlanmak için kişinin duruma göre eş veya babanın TC kimlik
numarası istenmektedir. Babası vefat etmiş ve eşi olmayan kişiler bu durumda bu
sistemden yararlanabilecekler midir? Yararlanılabilecekse ne şekilde
yararlanılacaktır?
CEVAP 1: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2007
yılında yapılan çalışma kapsamında Türk vatandaşı olan herkese (yaşamı sona
ermiş olanlar dâhil) TC Kimlik numarası verilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle
vefat etmiş dahi olsa bir TC kimlik numarası bulunmaktadır ve ilgili Nüfus
Müdürlüğünden veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden
öğrenilebilir.(bu hizmet şu anda başlamamış olup çok yakında açılacaktır.)
Ayrıca, sadece eş ve babanın TC Kimlik Numarası değil, nüfus kayıt örneğinde

KYK BORÇ BİLGİSİ

KYK BORÇ BİLGİSİ

Kyk Borç bİLGİSİ KYK (Kredi Yurtlar Kurumu)'nın web uygulamasına ulaşıp KYK Öğrenci Öğrenim Kredisi ve Burs Ödeme Bilgileri işlemlerini yapabilirsiniz.
KYK öğrencilerin nakit ihtiyaçlarını,kyk bursu,kyk öğrenim kredisi ve kyk katkı kredisi olarak karşılamaktadır.Öğrenci Öğrenim Kredisi ve Burs Ödeme BilgileriNİ SİTEMİZ ARACILIĞIYLA KYK SAYFASINA ULAŞARAK YAPABİLİRSİNİZ.

KYK Kredi yurtlar kurumu Öğrenci Öğrenim Kredisi ve Burs Ödeme Bilgileri İşlemleri

KYK BORÇ BİLGİLERİ İÇİN TIKLA

Kredi yurtlar kurumun yeni Borç Öğrenci Öğrenim Kredisi ve Burs Ödeme Bilgileri

KYK Borç Öğrenme

KYK BORÇ ÖĞRENME

Kyk Borç Öğrenme KYK (Kredi Yurtlar Kurumu)'nın web uygulamasına ulaşıp KYK Borç Öğrenme işlemlerini yapabilirsiniz.
KYK öğrencilerin nakit ihtiyaçlarını,kyk bursu,kyk öğrenim kredisi ve kyk katkı kredisi olarak karşılamaktadır.Okul bittikten iki yıl sonra kyk borcu ödenmek üzere sizi bekliyor olacaktır.Sitemizden KYK Borç Ğğrenme işlemleriniz hakkında bilgi alabilirsisniz

KYK Kredi yurtlar kurumu borç öğrenme İşlemleri

KYK BORÇ ÖĞRENME İÇİN TIKLA

KYK Ücretsiz İnternet uygulaması başladı


KYK Ücretsiz İnternet uygulaması başladı
YURTKUR öğrencilerine ücretsiz internet

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) bağlı tüm yurtlarda, öğrencilere ücretsiz internet imkanı sunulacağı bildirildi.

YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, yurtlardaki hizmet kalitesini artırabilmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu anlamda son 10 yılda önemli aşamalar kaydettiklerini anlatan Albayrak, 10 yıl önce kuruma bağlı öğrenci yurtlarındaki doluluk oranının yüzde 50 civarında olduğunu anımsattı.

Öğrenci yurtlarındaki imkanları, 10 yıl önce öğrenci olanların daha iyi hatırlayacağını dile getiren Albayrak, şöyle konuştu:

İçeriği paylaş